CTBUH摩天大楼中心目前处于翻译过程中。许多有关世界及中国最高建筑的信息已翻译完成。然而,一些资源例如:论文和视频还未被翻译。我们仍在完成这部分工作,感谢您的耐心。

James McHugh Construction Co.

James McHugh Construction

James McHugh Construction为CTBUH普通会员级别。

访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。

建筑

说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。

  已建成   建筑封顶   结构封顶   正在施工中   暂停施工   未完成   方案阶段   远景阶段   拆除
ID #   Status 建筑名称 城市 高度(米) 高度(英尺) 层数 建成 建筑材料 建筑功能
17137 1   UCT 万达文华大厦 芝加哥 (美国) 362.9 1,191 101 2020 混凝土 住宅 / 酒店
21954 2   COM NEMA Chicago 芝加哥 (美国) 273.1 896 81 2019 混凝土 住宅
886 3   COM 水之塔 芝加哥 (美国) 261.8 859 86 2009 混凝土 住宅 / 酒店
793 4   COM Park Tower 芝加哥 (美国) 257.4 844 68 2000 混凝土 住宅 / 酒店
21986 5   UC 1000M 芝加哥 (美国) 253.6 832 74 2022 混凝土 住宅
1484 6   COM Waldorf Astoria Chicago 芝加哥 (美国) 209 686 60 2009 混凝土 住宅 / 酒店
17809 7   VIS 201 North Columbus 芝加哥 (美国) 195.8 642 60 - 混凝土 住宅 / 酒店
1829 8   COM Grand Plaza Apartments 芝加哥 (美国) 195.4 641 57 2003 混凝土 住宅
2117 9   COM Chicago Place 芝加哥 (美国) 185.3 608 49 1991 混凝土 住宅 / 办公
2374 10   COM The Clare 芝加哥 (美国) 179.5 589 53 2009 混凝土 住宅
2377 11   COM Marina City I 芝加哥 (美国) 179.2 588 61 1964 混凝土 住宅
2378 11   COM Marina City II 芝加哥 (美国) 179.2 588 61 1964 混凝土 住宅
2691 13   COM Huron Plaza 芝加哥 (美国) 170.7 560 56 1983 混凝土 住宅
2586 14   COM Streeter Place 芝加哥 (美国) 168.8 554 55 2009 混凝土 住宅
2824 15   COM Newberry Plaza 芝加哥 (美国) 168.6 553 53 1974 混凝土 住宅
2998 16   COM Park Millennium 芝加哥 (美国) 165.9 544 57 2002 混凝土 住宅
3383 17   COM River Plaza 芝加哥 (美国) 159.7 524 56 1977 混凝土 住宅
3530 18   COM 191 North Wacker Drive 芝加哥 (美国) 157.4 516 37 2002 复合材料 办公
3572 19   COM 600 North Lake Shore Drive - South Tower 芝加哥 (美国) 156.4 513 47 2009 混凝土 住宅
3647 20   COM 215 West 芝加哥 (美国) 155.1 509 50 2010 混凝土 住宅
3929 21   COM 50 East Chestnut Street 芝加哥 (美国) 150.7 495 40 2008 混凝土 住宅
14278 22   COM Wolf Point West 芝加哥 (美国) 147.8 485 48 2016 混凝土 住宅
9868 23   COM The Regatta 芝加哥 (美国) 146.5 480 45 2007 混凝土 住宅
14396 24   COM 73 East Lake 芝加哥 (美国) 145.5 477 42 2014 混凝土 住宅
12514 25   COM Coast at Lakeshore East 芝加哥 (美国) 142.2 467 47 2013 混凝土 住宅
9096 26   COM Presidential Towers I 芝加哥 (美国) 140.6 461 49 1985 混凝土 住宅
9097 26   COM Presidential Towers II 芝加哥 (美国) 140.6 461 49 1985 混凝土 住宅
9098 26   COM Presidential Towers III 芝加哥 (美国) 140.6 461 49 1985 混凝土 住宅
9099 26   COM Presidential Towers IV 芝加哥 (美国) 140.6 461 49 1985 混凝土 住宅
9943 30   COM The Residences at Grand Plaza 芝加哥 (美国) 139.6 458 39 2003 混凝土 住宅
9940 31   COM Kingsbury Plaza 芝加哥 (美国) 138.8 456 47 2007 混凝土 住宅
8976 32   COM 600 North Lake Shore Drive - North Tower 芝加哥 (美国) 138.1 453 41 2008 混凝土 住宅
13870 33   COM Hubbard Place 芝加哥 (美国) 137 449 44 2013 混凝土 住宅
15692 34   COM MILA 芝加哥 (美国) 135.5 444 40 2016 混凝土 住宅
17674 35   COM Marquee 芝加哥 (美国) 132.9 436 38 2016 混凝土/钢筋 住宅 / 零售
15281 36   COM Shirley Ryan AbilityLab 芝加哥 (美国) 131.5 431 27 2016 钢筋/混凝土 医院
9960 37   COM 1130 South Michigan 芝加哥 (美国) 131.4 431 43 1967 混凝土 住宅
9967 38   COM Sky55 芝加哥 (美国) 129.4 425 40 2006 混凝土 住宅
9968 39   COM 2020 North Lincoln Park West 芝加哥 (美国) 128.3 421 39 1971 混凝土 住宅
15323 40   COM The Sinclair 芝加哥 (美国) 128 420 35 2017 混凝土 住宅
9972 41   COM Alta at K Station - East Tower 芝加哥 (美国) 127.1 417 41 2010 混凝土 住宅
9855 42   COM Cityfront Place 芝加哥 (美国) 120.7 396 40 1991 混凝土 住宅
10744 43   COM The Pearson 芝加哥 (美国) 120.5 395 35 2003 混凝土 住宅
10737 44   COM Walton Colonnade 芝加哥 (美国) 120.4 395 44 1972 混凝土 住宅
10745 45   COM The Chandler 芝加哥 (美国) 118.5 389 36 2008 混凝土 住宅
10754 46   COM 2650 North Lakeview 芝加哥 (美国) 117.1 384 44 1973
10757 47   COM Alta at K Station - West Tower 芝加哥 (美国) 115.3 378 37 2010 混凝土 住宅
10758 48   COM 1700 East 56th Street 芝加哥 (美国) 114.6 376 38 1968 混凝土 住宅
16257 49   COM LPM Apartments 明尼阿波利斯 (美国) 114.1 374 36 2014 混凝土 住宅
11102 50   COM 1111 South Wabash 芝加哥 (美国) 111.9 367 34 2004 混凝土 住宅
13244 51   COM K2 at K Station 芝加哥 (美国) 111.6 366 33 2013 混凝土 住宅
13132 52   COM Hyatt Regency Chicago West Tower 芝加哥 (美国) 111.3 365 33 1974 酒店
13134 53   COM Echelon at K Station 芝加哥 (美国) 110.7 363 36 2008 混凝土 住宅
13905 54   COM Regents Park South 芝加哥 (美国) 108.9 357 37 1972 混凝土 住宅
14367 55   COM Park Alexandria 芝加哥 (美国) 105.8 347 32 2003 混凝土 住宅
17165 56   COM SoBro 纳什维尔 (美国) 105.2 345 32 2016 住宅
14370 57   COM Regents Park North 芝加哥 (美国) 104.2 342 36 1974 混凝土 住宅
14503 58   COM 200 East Delaware 芝加哥 (美国) 102.4 336 36 1972 混凝土 住宅
14366 59   COM Elm Street Plaza 芝加哥 (美国) 102.1 335 33 1974 混凝土 住宅
14512 60   COM 840 North Lake Shore Drive 芝加哥 (美国) 100.2 329 27 2004 混凝土 住宅
15330 61   COM Prentice Women's Hospital 芝加哥 (美国) 96.3 316 18 2007 复合材料 医院
9078 62   COM theWit Hotel 芝加哥 (美国) 94.8 311 26 2009 混凝土 酒店
13359 63   COM EnV 芝加哥 (美国) 94 308 28 2010 混凝土 住宅
30487 64   COM Quadrangle House 芝加哥 (美国) 82.9 272 28 1968 混凝土 住宅
30482 65   COM Prairie Pointe 芝加哥 (美国) 82.5 271 24 2006 混凝土 住宅
34991 66   UC 2111 South Wabash 芝加哥 (美国) 80.7 265 24 2020 混凝土 住宅
30806 67   COM Hilton Garden Inn Chicago Downtown/Magnificent Mile 芝加哥 (美国) 79.3 260 23 1999 混凝土 酒店
29522 68   COM Lake Village East 芝加哥 (美国) 78.6 258 26 1974 混凝土
27017 69   COM Cambridge Manor 芝加哥 (美国) 77.5 254 28 1972 混凝土 住宅
33716 70   NC Toyoko Inn Hotel 芝加哥 (美国) 76.8 252 23 2019 混凝土 酒店
28109 71   COM 123 East Cermak 芝加哥 (美国) 75.7 248 22 2018 混凝土 酒店
18924 72   COM Vue20 Condominium 芝加哥 (美国) 60.9 200 19 2003 混凝土 住宅
28427 73   COM Crowne Plaza Chicago Metro 芝加哥 (美国) 52.8 173 16 1968 混凝土 酒店
16519 74   COM City Hyde Park 芝加哥 (美国) 52.4 172 14 2016 混凝土 住宅 / 零售
24061 75   COM Vue53 芝加哥 (美国) 46 151 14 2016 混凝土 住宅